Regulamin

I Postanowienia ogólne

Art. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej prowadzonej przez Klub Komediowy, oraz zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony komediowy.pl.

Art. 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych przez stronę komediowy.pl.

Art. 3. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług strony komediowy.pl są następujące: połączenie z siecią internetową oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych za pośrednictwem usługi WWW.

II Definicje

Klub Komediowy – Miejsce zarządzane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Windą w bok”.

Serwis – Strona internetowa prowadzona przez Klub Komediowy. Właścicielem serwisu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Windą w bok”, ul. Marzanny 10 m. 3, 02-649 Warszawa, NIP: 1181982762, KRS: 0000315936, REGON: 141666860.

Użytkownik – Osoba fizyczna korzystająca z serwisu.

Wydarzenie – Wydarzenie odbywające się w Klubie Komediowym.

Partner – serwis internetowy eWejsciowki.pl.

III Usługa rezerwacji

Art. 1. Rezerwacja jest usługą darmową i jest dostępna za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie – na podstronach dedykowanych konkretnym wydarzeniom.

Art. 2. Rezerwacja złożona przez Użytkownika jest automatycznie potwierdzana: akceptowana bądź odrzucana – w zależności od liczby dostępnych biletów.

Art. 3. W przypadku rezygnacji z Rezerwacji Użytkownik jest zobowiązany powiadomić o tym Klub Komediowy drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres rezerwacje@komediowy.pl. Rezerwacja jest anulowana, a Użytkownik jest informowany o zmianie statusu Rezerwacji drogą e-mailową na adres podany przy składaniu Rezerwacji.

Art. 4. Klub Komediowy zastrzega sobie możliwość odwołania Rezerwacji bez podania przyczyny. W szczególności, Klub Komediowy może odwołać Wydarzenie bez podania przyczyny (w tym wszystkie związane z nim Rezerwacje). W takim wypadku Klub Komediowy kontaktuje się z Użytkownikami, którzy dokonali Rezerwacji, drogą e-mailową na adres podany przy składaniu Rezerwacji. Jest to wyłączna bezpośrednia forma informowania przez Klub Komediowy o anulowaniu Rezerwacji i Wydarzeń.

Art. 6. Użytkownik może złożyć maksymalnie jedną Rezerwację na dane Wydarzenie. Możliwe jest zarezerwowanie wielu miejsc.

Art. 7. Rezerwacja nie jest potwierdzeniem zakupu biletu. Rezerwowane miejsca nie są numerowane.

Art. 8. Rezerwację należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia. Po przekroczeniu ram czasowych, Rezerwacja jest nieważna.

IV Usługa sprzedaży

Art. 1. Za pośrednictwem Serwisu i odpowiedniego formularza Użytkownik może również kupić bilety. Wszystkie kwestie związane ze sprzedażą są regulowane przez Partnera sprzedaży i określone w Regulaminie Partnera.

POSŁUCHAJ NAJNOWSZEGO ODCINKA

POSŁUCHAJ NAJNOWSZEGO ODCINKA

Klub Komediowy Podcasty – to kramik dźwiękowych pomysłów komików z Klubu Komediowego w Warszawie, nie brakuje nam tupetu i języka w gębie – udowodniliśmy to wypuszczając piękną i długą reklamę sklepu z biżuterią, improwizujemy w autorskich formatach np. Żony Wilanowa albo występujemy z gośćmi (graliśmy z Robertem Makłowiczem – królem Polski dwa razy), czasem piszemy sztuczki z rymem i rytmem.

POSŁUCHAJ NAJNOWSZEGO ODCINKA